BatorkesziaLap

 

Szlovák projekt a Kováts József Alapiskolában

Iskolánk pedagógusai, Jóba Szivek Katalin, Koncz Beáta, Pelle Ildikó és Bálint Eleonóra az 1., 2., 3., 5., 6. és 7. évfolyam tanulóival együtt részt vesznek az "Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským" című, a szlovák nyelv és szlovák irodalom tanítási módszereinek fejlesztését célzó öt évig tartó kísérleti projektben 

(jövőre a 4. és 8., majd a 9. évfolyam is csatlakozik a projekthez), amely a mi iskolánkon kívül a nagymegyeri Bartók Béla Alapiskolában és a somorjai Corvin Mátyás Alapiskolában zajlik a Módszertani Központ, a Certifikált Mérések Nemzeti Intézete és az Állami Tanfelügyelőség közreműködésével.

A kommunikáció fejlesztésére irányuló módszernek köszönhetően a gyermekek nagyobb érdeklődéssel, szívesebben és eredményesebben dolgoznak a szlovák nyelv és szlovák irodalom órákon.

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati lehetőségén belül jött létre a Kétnyelvűségi Oktatáskutató Munkacsoport, mely többek között az államnyelv oktatásának problémáit kutatja. A kutatócsoport vezetője Tolcsvai Nagy Gábor professzor úr, az MTA tagja, az ELTE professzora.

A Kutatócsoport tagjai: Csernicskó István és Beregszászi Anikó Ukrajnából (II. Rákóczi Ferenc Főiskola),  Kozmács István Magyarországról (Szegedi Egyetem és Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem), Kolláth Anna Szlovéniából (Maribori Egyetem/Univerza v Mariboru), Tódor Erika Mária Romániából (Sapientia Egyetem) és Vančo Ildikó Szlovákiából (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem ).

A projekt az államnyelv hatékony oktatásának módszereit, mint jó gyakorlatokat kutatja, elemzi, vizsgálja annak érdekében, hogy a tapasztalatokat felhasználva és javaslatokat kidolgozva eredményesebbé tegye az államnyelv oktatását Ukrajnában, Szlovákiában, Romániában, s más magyarlakta területeken.

A projektk első szakaszában a finnországi svédek finn nyelv oktatását tanulmányozták. Az ennek eredményeként létrejött tanulmányokat a Magyar Nyelvőrben lehet megtalálni (Magyar Nyelvőr 2017/3 http://nyelvor.c3.hu/period/1413/).

A kutatás második szakaszában a szlovéniai  HOP (Hkratno opismenjevanje v slovenščini in madžarščini v dvojezični osnovni šoli – Poskus hkratnega opismenjevanja- a párhuzamos írás- és olvasástanítás mindkét nyelven) módszert tanulmányozták, s kutatásuk befejező szakaszában a szlovákiai államnyelv oktatás megújításával szeretnének megismerkedni.

Február 13-án, szerdán a csoportjuk 4 tagja vett részt a szlovákiai tanulmányúton, melynek keretén belül 4 tanítási órát néztek meg iskolánkban.

Az óralátogatások után az egyetemi tanárok elismeréssel nyilatkoztak tanulóink tudásáról, pedagógusaink munkájáról és az új oktatási módszerről is.

Dolník Tibor

Ön itt van: Home Oktatásügy Iskola utca Szlovák projekt a Kováts József Alapiskolában